Croeso i Gymru Chwareus

Aseswch eich Risg. Gweithredwch.   Mwy o wybodaeth am HIV.   Gallwch gael gwybodaeth am gyngor a phrofion yn eich ardal chi
Mwy o wybodaeth am Syffilis.

Ynglyn â

Cynhaliwyd yr ymgyrch hwn gan Iechyd
Cyhoeddus Cymru mewn ymateb i’r angen
cynyddol i godi ymwybyddiaeth ynghylch HIV & Syffilis.

Iechyd Cyhoeddus Cymru