Croeso i Gymru Chwareus

HIV. Aseswch eich Risg. Gweithredwch.   Mae 13% o bobl sy'n byw gyda HIV nid ydynt yn ymwybodol bod ganddynt yr haint. Am fwy o wybodaeth   Gallwch gael gwybodaeth am gyngor a phrofion yn eich ardal chi

Ynglyn â

Cynhaliwyd yr ymgyrch hwn gan Iechyd
Cyhoeddus Cymru mewn ymateb i’r angen
cynyddol i godi ymwybyddiaeth ynghylch HIV.

Iechyd Cyhoeddus Cymru