Aseswch eich risg.

Q2. Ydych chi erioed wedi cael mwy nag un partner rhywiol?

Ydw

Nac ydw

Ynglyn â

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
> Hysbysiad Preifatrwydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru