Chwistrelliadau Atal Cenhedlu

Chwistrelliadau Atal Cenhedlu

Gelwir weithiau’n 'Depo'


Sut maent yn gweithio?

 • Y brif ffordd mae’n gweithio yw atal yr ofarïau rhag rhyddhau wy (ofyliad) bob mis. Mae hefyd:
  • Yn tewhau’r mwcws yng ngheg y groth, sy’n ei wneud yn anodd i’r sberm deithio i gyrraedd wy.
  • Mae’n gwneud leinin y groth yn deneuach sy’n ei wneud yn llai tebygol o dderbyn wy wedi ei ffrwythloni (mae hyn yn golygu efallai na fyddwch yn cael misglwyf).

Am ba hyd mae’n parhau?

 • Dylech gael chwistrelliad bob 11—12 wythnos. Byddwch yn cael gwybod pryd i ddychwelyd i gael eich chwistrelliad nesaf.

Pa mor effeithiol ydyw?

 • Cyhyd â’ch bod yn mynychu ar amser i gael chwistrelliad, mae’n fwy na 99% effeithiol. Mae hyn yn golygu, wrth ddefnyddio’r dull hwn, y bydd llai nag un fenyw mewn 100 yn beichiogi mewn blwyddyn.

Buddion

 • Nid oes yn rhaid i chi feddwl am ddulliau atal cenhedlu cyhyd â bod y chwistrelliad yn parhau.
 • Nid yw’n cael ei effeithio gan feddyginiaethau eraill.
 • Gall leihau misglwyf poenus a helpu gyda symptomau cynfisglwyfol rhai menywod.
 • Gallwch ei ddefnyddio os nad ydych yn gallu defnyddio estrogenau fel y rheiny yn y bilsen gyfun.
 • Gallwch ei ddefnyddio os ydych yn bwydo ar y fron.

Anfanteision Posibl

 • Ar ôl rhoi’r gorau i’w ddefnyddio, gall eich misglwyf a’ch ffrwythlondeb arferol gymryd peth amser i ddychwelyd.
 • Gallech brofi gwaedu afreolaidd a all barhau am rai misoedd ar ôl i chi roi’r gorau i gael y chwistrelliad.
 • Mae rhai menywod yn cael cur pen, acne, newidiadau mewn hwyl a bronnau tyner.
 • Mae’r chwistrelliad yn parhau am y cyfnod llawn o 11 neu 12 wythnos ar ôl i chi ei gael, felly os ydych yn cael sgil-effeithiau, byddant yn parhau yn ystod y cyfnod hwn a pheth amser wedi hynny—nid oes unrhyw wrthgyffur.

 

Gwrandewch ar brofiad o gael pigiad (Saesneg yn unig):

> Yn ôl i dudalen 'Pa LARC?'

Mae LARC yn atal beichiogi.
Mae defnyddio condomau yn hanfodol i atal heintiau a drosglwyddiryn yn rhywiol

 

Aseswch eich Risg. Gweithredwch.
Gallwch gael gwybodaeth am gyngor a phrofion yn eich ardal chi

Ynglyn â

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
> Hysbysiad Preifatrwydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru