Mewnblaniad

Mewnblaniad

Gelwir weithiau’n ‘Rod’

 

Sut maent yn gweithio?

 • Y brif ffordd y mae’r mewnblaniadau’n gweithio yw trwy atal yr ofarïau rhag rhyddhau wy bob mis (ofyliad). Mae hefyd:
  • Yn tewhau’r mwcws yng ngheg y groth, sy’n ei wneud yn anodd i’r sberm gyrraedd wy.
  • Mae’n gwneud leinin y groth yn deneuach felly mae’n llai tebygol o dderbyn wy wedi ei ffrwythloni.

Am ba hyd mae’n parhau?

 • Mae’n gweithio am dair blynedd.

Pa mor effeithiol y dyw?

 • Mae’r mewnblaniad atal cenhedlu yn fwy na 99 y cant effeithiol. Mae hyn yn golygu, wrth ddefnyddio’r dull hwn y bydd llai nag un fenyw mewn 100 yn beichiogi mewn blwyddyn.
 • Mae hyn yn golygu, wrth ddefnyddio’r dull hwn y bydd llai nag un fenyw mewn 100 yn beichiogi mewn blwyddyn.

Sut caiff ei osod?

 • Bydd meddyg neu nyrs gymwys yn gosod y mewnblaniad trwy ei osod o dan y croen ar ochr fewnol pen y fraich. Mae’r broses yn teimlo ychydig fel chwistrelliad. Bydd pwy bynnag sydd yn gosod y mewnblaniad yn rhoi anesthetig lleol i chi i’w atal rhag brifo.
 • Gall eich braich fod ychydig yn ddolurus neu wedi cleisio am ychydig diwrnodau ar ôl ei osod.

Sut caiff ei dynnu?

 • Caiff mewnblaniad ei dynnu trwy doriad bach y bydd meddyg neu nyrs gymwys yn ei wneud yn eich croen. Byddant yn defnyddio anesthetig lleol i’w atal rhag brifo.

Buddion

 • Gellir ei ddefnyddio gan fenywod nad ydynt yn gallu defnyddio’r bilsen gyfun.
 • Nid oes angen archwiliad mewnol i’w gael.
 • Mae eich ffrwythlondeb naturiol yn dychwelyd cyn gynted ag y caiff ei dynnu.

Anfanteision Posibl

 • Gall eich misglwyf fynd yn afreolaidd.
 • Ae rhai menywod yn cael cur pen, acne, newidiadau mewn hwyl a bronnau tyner.
 • Gall y mewnblaniad fod yn llai effeithiol os ydych yn defnyddio meddyginiaethau penodol wedi eu rhagnodi neu eu prynu — trafodwch hyn gyda’ch meddyg neu nyrs.

 

Llun o fraich fenyw uchaf gyda mewnblaniad i'w gweld o dan y croen

Mae’r mewnblaniad yn diwb bach, hyblyg tua maint clip gwallt. Caiff ei osod o dan y croen ym mhen y fraich. Mae’n rhyddhau’r hormon progestogen yn araf.

 

Gwrandewch ar brofiad Rhian o gael mewnblaniad (Saesneg yn unig):

> Yn ôl i dudalen 'Pa LARC?'

Mae LARC yn atal beichiogi.
Mae defnyddio condomau yn hanfodol i atal heintiau a drosglwyddiryn yn rhywiol

 

Aseswch eich Risg. Gweithredwch.
Gallwch gael gwybodaeth am gyngor a phrofion yn eich ardal chi

Ynglyn â

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
> Hysbysiad Preifatrwydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru