Pa LARC?

PA LARC?  DULL ATAL CENHEDLU GWRTHDROADWY

Mae LARC yn golygu Dull Atal Cenhedlu Gwrthdroadwy, Hirdymor sydd yn ddulliau atal cenhedlu sy’n parhau am fwy na mis.

Mae LARC:

  • yn dechrau gweithio yn gyflym iawn
  • gellir eu gwrthdroi yn gyfan gwbl
  • ni fyddant yn effeithio ar eich ffrwythlondeb arferol
  • maent yn addas ar gyfer menywod o bob oed yn
  • cynnwys merched yn eu harddegau

 

Mae gan y dulliau atal cenhedlu hirdymor hyn i gyd y fantais nad oes angen meddwl amdanynt unwaith y byddant wedi eu gosod hyd nes bod angen eu newid. Ar 99%, maent yn fwy effeithiol nag unrhyw ddull atal cenhedlu arall.

Cliciwch ar y lluniau isod i gael gwybod mwy amdanynt ac i wrando ar brofiadau menywod sydd wedi eu defnyddio:

Y System Fewngroth (IUS)
Y Ddyfais Fewngroth Gopr (IUCD)
Chwistrelliadau Atal Cenhedlu
Mewnblanlaniad

Mae LARC yn atal beichiogi.
Mae defnyddio condomau yn hanfodol i atal heintiau a drosglwyddiryn yn rhywiol

 

Aseswch eich Risg. Gweithredwch.
Gallwch gael gwybodaeth am gyngor a phrofion yn eich ardal chi

Ynglyn â

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
> Hysbysiad Preifatrwydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru